Ons onderwijs

De Toermalijn is een vrijeschool voor basisonderwijs, met als basis het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner. We gaan uit van de mogelijkheden en het eigene van ieder kind, met eigen talenten, drijfveren en belangstelling. Ons onderwijs is erop gericht de kinderen te stimuleren op zowel cognitief, kunstzinnig, fysiek als op sociaal-emotioneel gebied, zodat zij hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen en kunnen opgroeien tot evenwichtige mensen.

Het begrip vrij betekent niet dat het er op school vrij aan toe gaat. Tijdens het ontstaan van het vrijeschoolonderwijs werd met ’vrij’ bedoeld dat de vrijescholen onafhankelijk van overheidsbemoeienis waren. Nu, een eeuw later, is er heel wat veranderd. Tegenwoordig is het vrijeschoolonderwijs ook door de overheid geheel geaccepteerd als onderwijsvorm en voldoen we aan alle eisen die in Nederland aan het onderwijs gesteld worden.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: 
Copyright 2024
Privacyverklaring
chevron-down