Identiteit vrijeschoolonderwijs

De vrijeschool is begin vorige eeuw ontstaan, geïnspireerd door de antroposofische levensvisie en de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner (1861-1925). Kern van de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner is zijn opvatting over de ontwikkelingspsychologie van het kind. Hij vond onder andere dat de lesstof in overeenstemming moet zijn met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt en aan moet sluiten op de behoeften van het kind. Op De Toermalijn zijn de antroposofische uitgangspunten en de vrijeschoolpedagogiek van Rudolf Steiner belangrijke inspiratiebronnen.

Overigens is de antroposofie zelf geen lesstof voor de kinderen en wordt niet verwacht dat ouders de antroposofische visie delen. Essentieel is dat ouders openstaan voor het onderwijsproces zoals dat in de school plaatsvindt en waar mogelijk het ondersteunen. Het is van groot belang dat de ouders interesse hebben voor hun kind en wat het in de klas doet.

Meer informatie over vrijeschoolonderwijs kunt u vinden op  www.Vrijescholen.nl

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: 
Copyright 2024
Privacyverklaring
chevron-down