100 jaar Waldorfschool

In 2019 is het 100 jaar geleden dat de eerste vrije school haar deuren opende in Stuttgart. De school met een totaal nieuw onderwijsconcept, werd in eerste instantie opgericht voor de kinderen van de arbeiders van de Waldorf-Astoria-sigarettenfabriek. Emil Molt, de eigenaar van deze fabriek gaf daarmee gehoor aan het door de arbeiders uitgesproken verlangen naar goed onderwijs voor hun kinderen. Emil Molt vroeg Rudolf Steiner om een leerplan voor deze nieuwe school. Rudolf Steiner stond een school voor ogen, waar kinderen zich in brede zin kunnen ontwikkelen, zonder inperkingen door dwingende leerplanvoorschriften van de overheid. De officiële naam van de eerste school was dan ook Freie Waldorfschule. In de eerste jaren na de opening van de school in Stuttgart werden ook in andere landen van Europa, overeenkomstige scholen opgericht. De eerste vrije school in Nederland opende in 1923 haar deuren in Den Haag.

Tijdens de tweede wereldoorlog werden deze scholen in Nazi-Duitsland en door Duitsland bezette gebieden verboden. Pas na de tweede wereldoorlog begint dit nieuwe schooltype zich wereldwijd te verbreiden. In de meeste landen gebeurt dat onder de naam Waldorfschool of ook wel Steinerschool. Alleen in Nederland blijft het streven naar een vrije invulling van het leerplan zonder overheidsinmenging, in de naamgeving van het schooltype behouden.

Ter gelegenheid van het bijna 100-jarig bestaan van de vrijeschoolpedagogie is een korte film verschenen, waarin in vogelvlucht zichtbaar wordt hoe overal ter wereld leerkrachten proberen vanuit dit concept te werken in de context van lokale culturele- en religieuze tradities

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Onderdeel van: 
Copyright 2024
Privacyverklaring
chevron-down